Kouření může zvyšovat příznaky deprese

Mezi typické mýty o kouření patří informace, že pomáhá ve stresu, při depresi nebo obecně zlepšuje psychický stav. Velké množství studií, které proběhly po celém světě, i analýza výsledků téměř čtyř tisíc pacientů Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK však prokázala opak: zmírnění depresivních příznaků, když pacient přestal kouřit.

Závislost na tabáku, která byla uznána jako chronické onemocnění (diagnóza F17), způsobuje podle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO) celou řadu dalších diagnóz zejména v onkologii, kardiologii a v psychiatrii. Po cigaretě se totiž kuřákovi zvýší hladina stresových hormonů. Vyplavení dopaminu znamená krátký příjemný pocit uvolnění, ale pak se nálada opět zhoršuje. Přes 50 % kuřáků, kteří jsou zároveň psychiatrickými pacienty, by proto raději žilo bez cigaret.

Přestat kouřit ale není snadné. Pokus bez pomoci má asi čtyřprocentní úspěšnost (to znamená po roce abstinence), intenzivní léčba, tedy intervence a léky, může šanci na úspěch až zdesetinásobit. Paradoxní ovšem je, že se kuřáci často obávají léků, jež pomáhají závislost překonat, ať už se jedná o volně prodejné formy náhradní léčby nikotinem nebo léky vázané na recept. „To, že nikotin vdechují z cigaretového kouře spolu s několika tisíci látek vesměs toxických, jim nevadí, cigareta totiž nemá příbalový leták, který by popisoval možné nežádoucí účinky,“ vysvětluje prof. MUDr. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Od začátku jeho existence, tedy od roku 2005, se zde již léčilo více než 5000 kuřáků. Úspěšnost byla cca 39 procent u mužů i žen.

Vědci ze 16 zemí realizovali v nedávné době studii s 8 tisíci kuřáky ve 140 centrech, z toho polovina byli pacienti s psychiatrickou diagnózou. Její výsledky vyvrátily obavy z léků proti závislosti na tabáku. Žádný ze tří léků, které byly ve studii sledovány, významně nezvyšoval nežádoucí účinky, a to ani u psychiatricky nemocné skupiny pacientů. Přestat kouřit přineslo pacientovi vždy jen benefit, mimo jiné i proto, že při kouření může dojít k farmakologické interakci (kouření může snížit účinnost užívaných léků) u psychiatrických pacientů.

Tato data potvrdily i zkušenosti českého Centra pro závislé na tabáku: „V rozsáhlé skupině našich pacientů došlo po úspěšném zanechání kouření ke statisticky významnému poklesu symptomů deprese. Zlepšení deprese bylo nejvýraznější právě u skupiny pacientů, kteří měli nejvíce příznaků deprese na počátku léčby,“ konstatuje MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., z tohoto Centra.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *