Jak se chránit před covidem

Na celém světě zemřelo na Covid-19 více než 5 milionů lidí. Současná vlna způsobuje největší problémy v Evropě, kde denně přibývají statisíce případů, zejména kvůli nakažlivější variantě delta. V této době prestižní americký vědecký časopis Journal of Community Medicine and Public Health Reports zveřejnil studii, která prostřednictvím testů potvrdila ochranný a preventivní účinek ústních a nosních sprejů Virostop.

Při preventivním užívání se nikdo nenakazil

 V období od 15. ledna do 31. května 2021 proběhla mezinárodní klinická studie organizovaná švýcarskou společností Herb-pharma AG. Studie zahrnovala 189 účastníků, kteří po dobu dvou týdnů sdíleli domácnost se subjekty pozitivně testovanými na Covid-19. Ze 189 účastníků užívalo 111 subjektů Virostop a druhá skupina (78 subjektů) přípravek neužívala.

Všichni účastníci byli na začátku studie testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí PCR, poté byly u každého účastníka každé dva dny po dobu 15 dnů kontrolovány příznaky. Na konci klinické studie byl každý účastník znovu testován pomocí PCR testu na SARS-CoV-2 a testu na specifické protilátky proti SARS-CoV-2.

V období studie během třetí vlny pandemie, kdy v populaci cirkulovalo mnoho variant SARS-CoV-2, se u účastníků, kteří používali Virostop, nevyskytl žádný PCR pozitivní případ, tj. nikdo nebyl infikován Covid-19. Naproti tomu ve druhé skupině účastníků, kteří ve stejném období přípravek nepoužívali, vykazovalo pozitivitu PCR téměř 8 % účastníků. „Díky svému přírodnímu složení, nulovým kontraindikacím a možnosti podávat jej od tří let věku je VIROSTOP dostupný široké veřejnosti. V podzimním a zimním období, kdy se pandemie covid-19 opět zvedá, ji lze použít spolu s očkováním a dodržováním protipandemických opatření, je to ideální řešení, jak snížit počet nových infekcí,“ říká Dr. Emilie Niedobová, primářka Oblastní nemocnice Kolín.

 Virostop má také pozitivní vliv na imunitu

 Ve skupině uživatelů přípravku byly zjištěny pozitivní výsledky také v oblasti vývoje imunologické ochrany. Přestože pozitivita PCR byla u uživatelů Virostopu nulová, specifická imunita (-IgG protilátky proti SARS-CoV-2) se vyvinula u 3krát více případů než u kontrolní skupiny, která přípravek nepoužívala.

Na základě toho, přestože virus nebyl u těchto účastníků detekovatelný pomocí PCR testu, se u uživatelů přípravku VIROSTOP vyvinula výrazně lepší imunitní odpověď. Lze tedy předpokládat, že přípravek VIROSTOP snížil množství viru u účastníků do té míry, že již nebyl detekovatelný pomocí PCR, ale že imunitní systém virus rozpoznal a vytvořil proti němu specifickou protilátku, která bude mít pro pacienta ochranný účinek v budoucnu v případě další infekce přípravkem Covid-19.

Profesor James Kingsland z University of Central Lancashire k nové studii dodal: „V první řadě bych doporučil, aby se každý, kdo má nárok na očkování, nechal očkovat, abychom tuto pandemii zvládli. Výsledky této a předchozích in vitro studií s přípravkem Virostop však naznačují, že tyto nosní a ústní spreje mohou být prospěšné jak pro ochranu před infekcí, tak pro zmírnění příznaků u nakažených. Zdůrazňuji, že používání přípravku VIROSTOP by mělo být považováno za doplňkové preventivní opatření spolu s pravidelným mytím rukou, nošením roušek v přeplněných vnitřních prostorách, pravidelným testováním a pokud možno udržováním sociálního odstupu. Zranitelnějším lidem může také dodat trochu více sebedůvěry k tomu, aby opustili své domovy, navázali kontakt se svými blízkými a dali jim podnět k vyhledání lékařské pomoci v případě jiných zdravotních problémů, se kterými dosud váhali.“

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *