Naše planeta za to stojí

 Značka L’Oréal Paris vydala svou zprávu o udržitelnosti za rok 2022, v níž nabízí přehled nejnovějších úspěchů a podrobně představuje program „L’Oréal pro budoucnost, protože naše planeta za to stojí“. V návaznosti na úspěchy celé skupiny značka sestavila desetiletý plán, který má ambiciózní cíle. Slibuje snížit uhlíkovou stopu svých výrobků do roku 2030 na polovinu. Navíc bude během příštích pěti let investovat 10 milionů eur do ekologických projektů, které mají za cíl chránit a obnovovat biodiverzitu a pomáhat místním komunitám, a to zejména ženám.

Značka L’Oréal Paris si dává za cíl zlepšit ekologickou i sociální stopu každého nového a inovovaného produktu. Za každým z těchto zlepšení stojí 21 center výzkumu a inovací na celém světě, která prozkoumávají neprobádané oblasti vědy (například v biofermentaci, biotechnologiích a agronomii) s cílem vyvinout bezpečné a efektivní složení produktů, které jsou vstřícnější k životnímu prostředí a biodiverzitě, šetří vodou a používají udržitelnější ingredience.

Týmy pro vývoj a balení výrobků značky L’Oréal Paris se také zaměřují na zmenšování a odlehčování obalů, v nichž se snaží využívat stále více recyklovaných materiálů. Značka urychluje svůj přechod na cirkulární ekonomiku optimalizací svých obalů. Prioritou je snížit míru použití plastů a zavázat se využití recyklovaných materiálů, aby se do roku 2030 značka zcela zbavila nových plastů ve svých obalech.

V rámci programu L’Oréal pro budoucnost se značka L’Oréal Paris zavazuje proměnit svůj hodnotový řetězec a mobilizovat celý svůj ekosystém ke snížení dopadu svých produktů. Žádá proto své týmy, dodavatele, maloobchodníky i spotřebitele, aby změnili své zavedené postupy a společně pomohli připravit cestu pro kosmetický průmysl, který bude vstřícnější k naší planetě.

Značka L’Oréal Paris také představuje nástroje, které mají za cíl pomáhat všem zapojeným aktérům a poskytovat jim informace, což se týká zejména spotřebitelů – skóre „celkové ekologické stopy“ počítané podle metodologie skupiny L’Oréal poskytuje přesné shrnutí dopadu jednotlivých produktů díky zohlednění 14 různých faktorů v každé fázi životního cyklu produktu od nákupu surovin přes výrobu a přepravu až po použití spotřebitelem a recyklovatelnost balení.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *