Vznik fondu pro udržitelnost

Společnost L’Oréal oznámila vytvoření fondu s názvem Circular Innovation Fund, do něhož v rámci svého programu udržitelnosti přispěla částkou 50 milionů eur. Fond bude v celé Severní Americe, Evropě i Asii podporovat start-upy a společnosti, které se zabývají opětovným využíváním zdrojů v různých odvětvích včetně nových materiálů z biohospodářství, oběhových řešení v oblasti obalů, recyklace a odpadů, logistiky a ekologicky hospodárných procesů.

Circular Innovation Fund jako dopadový investiční fond využívá spolehlivou a inovativní metodiku měření dopadu, která v rámci celého investičního horizontu zainteresovaných společností zahrnuje due diligence a průběžné sledování kritických nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti včetně snižování emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů a diverzifikace.

Projekty podpořené fondem se zaměřují na vzorové společnosti, jako je start-up For Days s oběhovou módou, který zahájil oběhovou revoluci recyklací obnošeného oblečení spotřebitelů pomocí tašky pro odběr starých oděvů „Take Back Bag“ a nabídkou komplexního katalogu 100% oběhových, recyklovatelných a ekologicky navržených oděvů. Druhým projektem je společnost Aphea.Bio, jejímž posláním je „Příroda využitá pro lepší zemědělství“ a která vyvíjí nové špičkové zemědělské biologické přípravky, aby omezila nebo nahradila používání chemikálií.

 „Nejnovější zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPPC potvrdila, že jsme v situaci ´teď, nebo nikdy´, kdy můžeme zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování. Coby vedoucí společnost chceme postupovat dvěma vzájemně se doplňujícími a strategickými způsoby: na jedné straně chceme snižovat dopad našeho podnikání tak, že budeme získávat suroviny udržitelným způsobem, používat více recyklovaných materiálů apod. Na druhé straně chceme přispívat k řešení nejnaléhavějších problémů v oblasti životního prostředí, jako je nakládání s odpady, znečištění plasty a úbytek biologické rozmanitosti. A proto jsme nejen korporátním investorem stojícím v čele nového fondu Circular Innovation Fund, ale letos budeme také prostřednictvím nového ambiciózního francouzského inovativního technologického projektu nadále investovat do obnovy biologické rozmanitosti,“ podotkla Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer a výkonný ředitelka nadace Fondation L’Oréal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *